Ngày đăng 16/12/2022 | 10:11 PM 

Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn TCVN 5575:20xx

(NSCL) Ngày 16/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn TCVN 5575:20xx (Mã số đề tài: RD 21-21) do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện. TS. Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu
Báo cáo với Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ nhiệm đề tài cho biết: tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam hiện hành là TCVN 5575:2012. Thực chất, TCVN 5575:2012 được chuyển đổi ngang từ TCXDVN 338:2005 với hầu hết nội dung bên trong được giữ nguyên. Bản thân TCXDVN 338:2005 đã được chuyển dịch từ tiêu chuẩn của Nga là SNIP II.23-81* (1989) tức là đã gần 30 năm, quá lạc hậu so với các thay đổi khoa học - công nghệ của thế giới. Điều này đưa tới nhiều bất cập trong quá trình thiết kế. Hơn nữa, TCVN 5575:2012 đang viện dẫn tới các tiêu chuẩn về các loại thép kết cấu và các vật liệu làm liên kết cũ trước đây nên chưa gắn kết được với các tiêu chuẩn mới của Việt Nam hiện hành.
Mặt khác, hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế kết cấu, đang phần lớn dựa trên nền của các tiêu chuẩn Liên Xô và Nga. Do đó, để cập nhật các thông tin có trong phiên bản mới nhất của Nga về thiết kế kết cấu thép cần có Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:20xx, trên cơ sở soát xét Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338:2005. Nhưng do có khá nhiều thay đổi về nội dung và hình thức của TCVN 5575:20xx, nên thực chất phải biên soạn mới Hướng dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế này.
Nội dung chính của TCVN 5575:20xx chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn Nga SP 16.13330.2017 Kết cấu thép; SP 294.1325800.2017 Kết cấu thép - Quy tắc thiết kế (với sửa đổi 1). Trong quá trình biên soạn đã cập nhật các sửa đổi (sửa đổi 1 năm 2019 và sửa đổi 2 năm 2020) và đã tham khảo các tiêu chuẩn về thép kết cấu có liên quan của các nước khác để cập nhật lại Phụ lục A.2 trong phiên bản TCVN 5575:2012 để tham khảo.
Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao công sức, nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo hợp đồng được giao. Đề tài đảm bảo tiến độ, tính thực tiễn cao, các hình vẽ minh họa rõ ràng, chuyển dịch dễ hiểu. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý để nhóm nghiên cứu cần rà soát, Việt hóa từ ngữ, thống nhất các thuật ngữ; thống nhất tên các chương trong mục lục.
Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0

Tin cùng chuyên mục