(41) Chi nhánh Công ty Cổ phần Trung Đô - Trung tâm tư vấn xây dựng Trung Đô

Dân dụng, Công nghiệp...
  • Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình dân dụng công nghiệp;
  • Tư vấn khảo sát địa chất công trình;
  • Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa của đất, đá, than, nước, vật liệu xây dựng;
  • Dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
  • Chứng nhận sự an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng;
  • Tư vấn giám sát các công trình, dân dụng công ngiệp;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án các công trình xây dựng.
 

Các phòng thí nghiệm khác