(350, VILAS 237) Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất

Công nghiệp, Vật liệu xây dựng...
 • Thí nghiệm cơ lý, hóa vật liệu xây dựng
 • Kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng; Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 • Kiểm định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình;
 • Lập phương án gia cố và sửa chữa khắc phục sự cố công trình.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án;
 • Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu;
 • Quy hoạch – Hạ tầng kỹ thuật KCN, các Khu chức năng độ thị và nông thôn;
 • Tư vấn Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán;
 • Tư vấn giám sát công trình
 • Thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý dự án theo hợp đồng với chủ đầu tư;
 • Tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình;
 • Khoan thăm dò địa chất khoáng sản;
 • Đo vẽ bản đồ địa chính;
 • Định giá xây dựng;
 • Quan trắc công trình xây dựng.
 

 

Các phòng thí nghiệm khác