Xây dựng và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn

Hội thảo tham vấn nội dung “Chất lượng không khí trong nhà” trong dự thảo Quy chuẩn QCVN 04:202x/BXD

10/04/2023 | 10:25 AM

Ngày 7/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Trung tâm Môi trường đô thị và công nghiệp tổ chức hội thảo tham vấn nội dung “Chất lượng không khí trong nhà” trong dự thảo ...

Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn TCVN 5575:20xx

16/12/2022 | 10:11 PM

Ngày 16/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn TCVN 5575:20xx (Mã số đề ...

Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện

09/12/2022 | 06:11 PM

Ngày 8/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa xây dựng, ...

Nghiệm thu dự thảo TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên ...

08/12/2022 | 10:35 PM

Ngày 8/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc ...

Soát xét TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu ...

06/10/2022 | 12:00 AM

Ngày 4/10/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Soát xét TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ...

Những kết quả quan trọng của Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

05/10/2022 | 12:00 AM

Ngày 4/10/2022, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra buổi họp đánh giá kết quả Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Đề án 198). ...

Trang tiếp