Xây dựng và áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn

Đồng bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với vật liệu xây không nung

04/04/2024 | 02:30 PM

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và ...

Tiêu chuẩn khí thải nào được áp dụng cho ván gỗ nhân tạo ở Việt Nam

22/12/2023 | 12:00 AM

Theo QCVN 16:2023/BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/06/2023 kèm Thông tư 04/2023/TT-BXD về “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”, có hiệu lực ...

Tiêu chuẩn ESG ngành vật liệu xây dựng: Cần thay đổi nhận thức để hành động

10/11/2023 | 12:00 AM

Ngành xây dựng đang tạo ra lượng phát thải khổng lồ, chiếm 40% lượng phát thải toàn cầu mỗi năm. Nếu không thực hành ESG, ngành vật liệu xây dựng sẽ khó tồn tại.

QCVN 16:2023/BXD- Hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn

22/08/2023 | 12:00 AM

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD được ban hành bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD. Theo đó hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình ...

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

30/06/2023 | 12:00 AM

Ngày 30/6/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Hội thảo tham vấn nội dung “Chất lượng không khí trong nhà” trong dự thảo Quy chuẩn QCVN 04:202x/BXD

10/04/2023 | 10:25 AM

Ngày 7/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Trung tâm Môi trường đô thị và công nghiệp tổ chức hội thảo tham vấn nội dung “Chất lượng không khí trong nhà” trong dự thảo ...

Trang tiếp