Tin KHCN về vật liệu xây dựng

Vật liệu nano trong kiến trúc hiện đại

18/06/2024 | 04:11 PM

Thời gian trước đây, ít người biết rằng việc tìm ra ống nano carbon đã thay đổi hoàn toàn bức tranh thế giới, thông qua sự thay đổi trong nhiều khái niệm và lĩnh vực hoạt ...

Hội thảo “Công nghệ sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên”

03/05/2024 | 11:13 AM

Trong bối cảnh nguồn cát tự nhiên ngày càng cạn kiệt, khan hiếm, tháng 4/2024 vừa qua, Công ty Nguyễn Vinh phối hợp với Tập đoàn Terex tổ chức hội thảo “Công nghệ sản xuất cát ...

Nghiệm thu 2 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do trường Đại học xây dựng Hà Nội thực hiện

27/04/2024 | 06:42 PM

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 2 Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ do trường Đại học Xây dựng ...

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu liên hợp ...

26/04/2024 | 04:04 PM

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết ...

Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện

26/04/2024 | 11:28 AM

Ngày 25/4/2024, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực ...

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế chế tạo bộ phận ...

26/04/2024 | 11:26 AM

Ngày 25/4/2024, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế chế tạo bộ ...

Trang tiếp