(BE) Mô hình kinh doanh xuất sắc BE

Kinh doanh xuất sắc thường được mô tả như những hoạt động xuất sắc trong quản lý tổ chức và đạt được nhiều kết quả, tất cả đều dựa trên một tập hợp các nguyên tắc cơ bản. Những hoạt động này đã phát triển thành mô hình mà theo đó một tổ chức đẳng cấp thế giới nên vận hành
Kinh doanh xuất sắc thường được mô tả như những hoạt động xuất sắc trong quản lý tổ chức và đạt được nhiều kết quả, tất cả đều dựa trên một tập hợp các nguyên tắc cơ bản. Những hoạt động này đã phát triển thành mô hình mà theo đó một tổ chức đẳng cấp thế giới nên vận hành. Các mô hình này đã được phát triển và tiếp tục phát triển thông qua nghiên cứu sâu rộng về thực tiễn và giá trị của các tổ chức có hiệu suất cao nhất thế giới.
 
Nhiều quốc gia đã phát triển các mô hình của mình và sử dụng chúng như là cơ sở để đánh giá và công nhận hiệu suất của các tổ chức thông qua các chương trình giải thưởng.
 
Kể từ những năm 1990 đã có một sự suy giảm chung trong các ứng dụng giải thưởng. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các tổ chức áp dụng các mô hình này và tích hợp các nguyên tắc với các hoạt động hằng ngày của mình để đạt được những lợi ích kinh doanh xuất sắc.
 
Mô hình kinh doanh xuất sắc là gì?
 
Các mô hình kinh doanh xuất sắc là những khuôn khổ mà khi áp dụng trong một tổ chức có thể giúp tập trung suy nghĩ và hành động một cách có hệ thống và có cấu trúc hơn để tăng hiệu suất. Các mô hình có tính toàn diện trong đó chúng tập trung vào tất cả các lĩnh vực và quy mô của một tổ chức, và đặc biệt là các yếu tố thúc đẩy hiệu suất. Các mô hình này được quốc tế công nhận vừa cung cấp một khuôn khổ để hỗ trợ áp dụng các nguyên tắc xuất sắc về kinh doanh vừa là một cách hiệu quả để đánh giá việc thực hiện BE.
 
Một số mô hình kinh doanh xuất sắc tồn tại trên toàn thế giới. Trong khi tồn tại nhiều biến thể, các mô hình này đều tương đối giống nhau. Phổ biến nhất bao gồm:
 
Mô hình Baldrige (MBNQA) – Sử dụng tại trên 25 quốc gia bao gồm Hoa kỳ và Newzeland
Quxy Châu Âu về quản lý chất lượng (EFQM) – Sử dụng trong Liên minh Châu Âu
Mô hình giải thưởng chất lượng Singapore – Áp dụng tại nước Singapore
Mô hình giải thưởng chất lượng Nhật Bản – Áp dụng tại Nhật Bản
Mô hình kinh doanh xuất sắc Canada – Áp dụng tại Canada
Mô hình kinh doanh xuất sắc Australia (ABEF) – Áp dụng tại Australia
 

Tài liệu có liên quan

Các mô hình có liên quan