(PMS) Mô hình cải tiến năng suất toàn diện PMS

Quản lý hiệu quả là thuật ngữ dùng để mô tả các quá trình thiết lập bởi một tổ chức để đảm bảo mọi nhân viên đều nắm bắt được khối lượng công việc dự kiến trong trách nghiệm của họ, cũng như bất kỳ các mục tiêu cá nhân nào, họ sẽ cần phải thưc hiện được để đảm bảo mục tiêu toàn diện của tổ chức.
1. Khái niệm: Một Hệ thống quản lý hiệu quả là gì?
 
Quản lý hiệu quả là thuật ngữ dùng để mô tả các quá trình thiết lập bởi một tổ chức để đảm bảo mọi nhân viên đều nắm bắt được khối lượng công việc dự kiến trong trách nghiệm của họ, cũng như bất kỳ các mục tiêu cá nhân nào, họ sẽ cần phải thưc hiện được để đảm bảo mục tiêu toàn diện của tổ chức.
 
Mục đích duy nhất của một hệ thống quản lý hiệu quả là để đánh giá và đảm bảo rằng các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có hiệu quả và đạt yêu cầu, trong đó có đóng góp vào các mục tiêu kinh doanh tổng thể.
 
Quản lý hiệu quả được coi như một công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu của tổ chức bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý nhân sự cạnh tranh. Nó giúp việc sắp xếp và lồng ghép các mục tiêu với các tiêu chí của Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI) trong một tổ chức cả theo chiều dọc và chiều ngang trên tất cả các loại công việc và các cấp độ và do đó giúp quản lý hiệu quả tất cả các hoạt động ngay từ ban đầu, hướng tới một mục tiêu duy nhất của tổ chức.
 
2. Đối tượng: Có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp
 
Chúng ta thấy rằng hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều có một hệ thống quản lý hiệu quả riêng. Tuy nhiên, sự khác biệt sẽ là các tổ chức có thể phổ biến cho nhân viên của doanh nghiệp mình một cách tiếp cận không chính thức hoặc chính thức đối với Hệ thống quản lý này. Hệ thống này không phải là không phổ biến cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ, do tính chất của kinh doanh của họ, không có các quy trình ghi chép cụ thể tại doanh nghiệp. Bất cứ mục tiêu cá nhân và mục tiêu chuyên môn nào muốn được thiết lập đều phải được cả hai bên (người quản lý và nhân viên) thoả thuận, cách thức tiếp cận này thường được áp dụng một cách không chính thức. Các doanh nghiệp, tổ chức lớn hơn sẽ có xu hướng áp dụng Hệ thống quản lý hiệu quả một cách chính thức, quy củ hơn thông qua một quá trình ghi chép, biên bản, báo cáo, … thay vì việc quản lý người lao động.
 
3. Lợi ích
 
Một hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quản lý các hoạt động trong một tổ chức bởi:
  • Đảm bảo rằng các nhân viên hiểu được tầm quan trọng của những đóng góp của họ với các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức.
  • Đảm bảo mỗi nhân viên hiểu được những gì mong đợi từ họ và không kém việc xác liệu các nhân viên có những kỹ năng và hỗ trợ cần thiết để hoàn thành kỳ vọng như vậy.
  • Đảm bảo việc xếp thẳng thích hợp hoặc liên kết các mục tiêu và điều kiện giao tiếp hiệu quả của tổ chức.
 

Tài liệu có liên quan

Các mô hình có liên quan