Ngày đăng 12/08/2022 | 05:44 PM 

Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật

(NSCL) Ngày 12/8/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật, với sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng các địa phương; các trường đại học, các hội, hiệp hội chuyên ngành, các doanh nghiệp. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh chủ trì hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc hội thảo
Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết, trong kế hoạch xây dựng, soát xét, bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, soát xét, bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, đơn vị chủ trì đã hoàn thành dự thảo Quy chuẩn.
Để giới thiệu nội dung dự thảo Quy chuẩn và xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo này với mong muốn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý từ các chuyên gia, các doanh nghiệp...giúp hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng dự thảo Quy chuẩn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
Nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD, GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam cho biết, mục tiêu của dự thảo Quy chuẩn là đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực hoặc trong công trình được xây dựng, cải tạo; bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ; sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên khác; đảm bảo các quy định kỹ thuật tối thiểu được áp dụng phù hợp với kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam; phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế.

Đại diện Hội Cấp thoát nước Việt Nam - TS. Trần Anh Tuấn góp ý tại hội thảo
Dự thảo Quy chuẩn QCVN 07:20XX/BXD gồm 10 Quy chuẩn thành phần, thuộc 10 lĩnh vực chuyên môn khác nhau, bao gồm: QCVN 07-1:20XX/BXD Công trình cấp nước; QCVN 07-2:20XX/BXD Công trình thoát nước; QCVN 07-3:20XX/BXD Công trình hào và tuy nen kỹ thuật; QCVN 07-4:20XX/BXD Công trình giao thông; QCVN 07-5:20XX/BXD Công trình cấp điện; QCVN 07-6:20XX/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt; QCVN 07-7:20XX/BXD Công trình chiếu sáng; QCVN 07-8:20XX/BXD Công trình viễn thông; QCVN 07-9:20XX/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng; QCVN 07-10:20XX/BXD Công trình nghĩa trang.
Để thực hiện nhiệm vụ, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã thành lập Ban Chủ nhiệm đề tài, tổ chức nghiên cứu cập nhật tài liệu, thảo luận giữa các nhóm chuyên gia sâu với 100 chuyên đề lớn và nhỏ, đồng thời xây dựng dự thảo các Quy chuẩn thành phần và gửi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để xin ý kiến
Mỗi Quy chuẩn thành phần có phương pháp thực hiện, tài liệu tham khảo khác nhau, song đều có sự thống nhất, đó là: chỉ quy định các yêu cầu tối đa hoặc tối thiểu bắt buộc thực hiện đối với mỗi dự án; không quy định các yêu cầu chi tiết như tiêu chuẩn thiết kế; quy chuẩn mở rộng tới các khu dân cư ngoài đô thị; Quy chuẩn là cơ sở để đề ra Tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế để dự án thực hiện một cách chi tiết hơn; QCVN 07:20XX/BXD phải phù hợp với các Quy chuẩn hiện hành có liên quan trong cùng lĩnh vực.
Cơ sở để đưa ra những quy định cụ thể trong QCVN 07:20XX/BXD gồm các QCVN liên quan đang được áp dụng; Quy chuẩn của một số nước tiên tiến trên thế giới; cơ sở khoa học kỹ thuật của lĩnh vực liên quan; điều kiện xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ hiện tại của Việt Nam; diễn biến của biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong 10 năm tới; phát triển thành phố thông minh (đặc biệt phần công trình điện, viễn thông).

Toàn cảnh hội thảo
Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu khách mời đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý rất thiết thực. Đại diện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát, bổ sung phần giải thích thuật ngữ trong dự thảo Quy chuẩn về công trình cấp nước, công trình thoát nước; xem xét điều chỉnh một số thông số kỹ thuật đảm bảo hợp lý hơn, đồng thời bổ sung các quy định về công trình phụ trợ như phòng thí nghiệm, xưởng sửa chữa… Đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên góp ý về những nội dung liên quan đến công tác cấp nước an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường trong xử lý rác thải. Đại diện Tập đoàn Viettel, Hội Cấp thoát nước Việt Nam và một số doanh nghiệp có những ý kiến rất thực tế về xây dựng công trình viễn thông, hệ thống hào tuy nen và một số quy định liên quan đến quản lý nghĩa trang, nhà hỏa táng.
Kết luận cuộc họp, thay mặt Ban tổ chức, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) Nguyễn Công Thịnh cảm ơn các chuyên gia, đại biểu khách mời đã thu xếp thời gian tham dự và đóng góp nhiều ý kiến quý báu tại hội thảo; đồng thời đề nghị Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, các chuyên gia tham gia xây dựng dự thảo QCVN 07:20XX/BXD tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trần Đình Hà
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0

Tin cùng chuyên mục