Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8256 : 2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8256 : 2009
Số hiệu TCVN 8256 : 2009
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2009
Người ký Bộ KH&CN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ
Loại văn bản Tiêu chuẩn quốc gia
Tài liệu đính kèm
TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber - Reinforced Gypsum panels.
 
TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

Các văn bản liên quan