Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7711 : 2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7711 : 2013
Số hiệu TCVN 7711 : 2013
Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Người ký Bộ KH&CN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ
Loại văn bản Tiêu chuẩn quốc gia
Tài liệu đính kèm TCVN7711_2013
TCVN 7711:2013 thay thế TCVN 7711:2007.
 
TCVN 7711:2013 do Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

Các văn bản liên quan