(198) Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trần Nguyễn- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (LAS-XD 198)

Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật...
  • Thử nghiệm vật liệu cấu kiện xây dựng;
  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
  • Tư vấn thiết kế công trình giao thông, dân dụng;
  • Tư vấn giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng;
  • Khảo sát địa hình địa chất;
  • Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực
  • Tư vấn quản lý chất lượng xưởng cấu kiện đúc sẵn;
  • Tư vấn quản lý chất lượng trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông xi măng.
 

Các phòng thí nghiệm khác